Ehemalige MitarbeiterInnen


Dr. med. Martin Gerbert
Assistenzarzt Hepatologie 2016/2017

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

martin.gerbert@insel.ch

 

Prof. Dr. Jeffrey Idle
Gast Professor 2010/2016

Maurice E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern

 

Dr. Diren Beyoglu
wiss. Mitarbeiterin 2010/2016

Morris E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern
 

 

Dr. med. Felix Brunner
Oberarzt Gastroenterologie / Hepatologie 2014/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Cosima Keller
Assistenzärztin Hepatologie 2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

cosima.keller@insel.ch

 

Dr. med. Gabriele Bollinger
Assistenzärztin Hepatologie 2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

Maja Dandusevska
Study Nurse 2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Odai Matthia
Doktorand 2015/2016


Maurice E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern

 

Dr. med. Daniel Segna
Assistenzarzt Hepatologie 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. Megha Lokhande
Postdoc 2013/2016

Maurice E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern

 

Dr. med. Melanie Schranz
Assistenzärztin Hepatologie / StV. Oberärztin 2014/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Marina Knöpfli
Assistenzärztin Hepatologie 2010/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

marina.knoepfli@insel.ch

 

Dr. med. Harikumar Nair
wiss. Mitarbeiter 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Andreas Ayukebi
Studien Manager 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Andrej Hari
Wiss. Mitarbeiter 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Carmen Winkler
Assistenzärztin Hepatologie 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Nora Sutter
Assistenzärztin Hepatologie 2015/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

nora.sutter@insel.ch

 

Dominique Maurer
Sekretariat Hepatologie 2014/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Lisa Gisler
Administration Studienmanagement 2013/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Gaby Saner
Study Nurse, 2013/2016

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Prof. Dr. Min Wang
Gastprofessor 2014/2015

Maurice E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern

 

Dr. Uttara Saran
Postdoc 2014/2015

Maurice E. Müller Haus
Murtenstrasse 35
CH - 3008 Bern

 

Dr. med. Christine Pocha
Oberärztin Hepatologie 2014/2015

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Marie-Laure Winter-Pauling
Study Nurse 2013/2015

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Patricia Musfeld
Chefarztsekretärin Hepatologie 2012/2015

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Anne Bürgi
Oberärztin Hepatologie 2011/2015

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

 

Dr. med. Waltraud Leiss
Assistenzärztin Hepatologie 2014/2015

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

waltraud.leis@insel.ch

 

Dr. med. Benjamin  Schulz
Assistenzarzt Hepatologie 2014

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

benjamin.schulz@insel.ch

 

Dr. med. Mélanie Ackermann
Assistenzärztin Hepatologie 2014

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Bauchzentrum Bern
CH - 3010 Bern

melanie.ackermann@insel.ch